Privacy in de praktijk

Zo beschermen wij uw privacy

Uw, maar ook onze privacy in de praktijk is belangrijk, zeker nu de AVG-wet twee jaar geleden in werking is getreden. Hieronder vindt u informatie over hoe wij uw en onze privacy in de praktijk beschermen.

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen, ook hebben we deze gegevens nodig voor de financiële administratie. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn om ernstige gevaren voor uw gezondheid te voorkomen of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Denk bijvoorbeeld aan het verplicht melden van een besmettelijke ziekte, op grond van de Wet Publieke Gezondheid.

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft onze praktijk (gegevensverwerker) bepaalde plichten en heeft u als patiënt (eigenaar van de persoonsgegevens) bepaalde rechten rondom privacy.

Samenvatting van ons privacybeleid

• Uw gegevens worden alleen verzameld voor uw behandeling, het up-to-date houden van uw dossier, voor efficiënte verwerking van de financiële administratie en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

• Wij stellen u altijd op de hoogte als we uw persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld via onze medewerkers, een folder of de website.

• Alle medewerkers van onze praktijk zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens.

• Wij delen uw gegevens nooit met anderen, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

• Uw gegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

• Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening (meestal is dit maximaal 20 jaar).

• U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en mag die ook inzien, zolang dit niet de privacy van een ander schaadt.

• U heeft het recht om vernietiging van uw medische gegevens te vragen, wij kunnen hier alleen aan voldoen als het niet langer noodzakelijk of wettelijk verplicht is om uw gegevens om uw gegevens te bewaren.

Wilt u meer weten hoe uw privacy in onze praktijk en op onze website gewaarborgd wordt? Lees dan onze volledige privacyverklaring.

Geluidsopnames of video-opnames maken

Voor eigen gebruik mag u geluidsopnames maken van het gesprek met uw zorgverlener, bijvoorbeeld met uw telefoon. We vragen u om dit vooraf te melden.

Het verspreiden van de geluidsopname buiten de privésfeer, bijvoorbeeld op internet via sociale media, zonder toestemming van de huisarts of onze medewerkers, is wettelijk niet toegestaan.

Voor het maken van video-opnames moet u toestemming vragen aan uw zorgverlener. U mag de medewerkers van Huisartsen Gezondheidscentrum Haren niet in beeld brengen.

Wilt u opnames maken omdat u de informatie die tijdens de afspraak is besproken graag wilt onthouden of delen met een naaste? Er zijn ook andere mogelijkheden. We raden bijvoorbeeld aan om uw partner of naaste mee te nemen naar het gesprek. Ook kunt u aantekeningen maken tijdens het gesprek met de huisarts of onze medewerkers. Daarnaast kunt u vragen om een informatiebrief of folder. Betrouwbare en begrijpelijke informatie over gezondheid is ook terug te lezen op de website Thuisarts.nl.