Praktijkverpleegkundige Somatiek – Huisartsen Gezondheidsplein Haren – Haren
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

Praktijkverpleegkundige Somatiek

Praktijkverpleegkundigen werkzaam in ons huisartsencentrum:
Mevrouw J. ten Boer (is langdurig afwezig)
Mevrouw A. Schrör
Mevrouw E. Toonder
Mevrouw M. Tinge

Werkzaamheden PVK – somatiek

De huisarts begeleidt samen met de praktijkverpleegkundige somatiek patiënten met een chronische aandoening, zoals Diabetes Mellitus type 2, Astma en/of COPD en/of met (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Daarnaast werken de huisarts en de praktijkverpleegkundige intensief samen binnen de ouderen- en dementiezorg.

Zo geeft de praktijkverpleegkundige voorlichting, begeleidt ze de patiënt bij medicatiegebruik en voert ze controle-onderzoeken uit. Uw gezondheid staat hierbij centraal. Er is aandacht voor uw welzijn, de praktijkverpleegkundige bespreekt met u de lichamelijke en sociale gevolgen die horen bij het leven met een chronische aandoening. Tijdens de consulten biedt de praktijkverpleegkundige op maat en patiëntgericht ondersteuning bij het omgaan met de ziekteverschijnselen, de behandeling en leefstijlveranderingen.

Er zijn zorgprogramma’s waaraan u kunt deelnemen.  De praktijkverpleegkundige kan u daarover adviseren.

Patiënten die hun rookgedrag willen bespreken of begeleiding willen bij het stoppen met roken kunnen dat aangeven bij de huisarts en praktijkverpleegkundige. De verpleegkundige is voor dit aandachtsgebied opgeleid en geregistreerd in het kwaliteitsregister voor stoppen met roken.