POH-GGZ – Huisartsen Gezondheidsplein Haren – Haren
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

POH-GGZ

POH-GGZ werkzaam in ons huisartsencentrum:
mevrouw L. de Jonge

De huisarts vormt samen met de Praktijkondersteuner Huisarts-Geestelijk Gezondheidzorg (POH-GGZ), een belangrijk team binnen het domein geestelijke gezondheidszorg. De huisarts zal met u de klachten en hulpvraag bespreken en een beoordeling geven van de zwaarte van de ggz gerelateerde problematiek/stoornis. Lichte klachten worden in principe binnen de huisartsenpraktijk behandeld. De huisarts kan zich daarbij laten ondersteunen door de POH-GGZ.

De POH-GGZ begeleidt mensen met (milde) psychische en sociale problemen van alle leeftijden.  De huisarts kan u doorverwijzen bij bijvoorbeeld spanningsklachten, rouw, relatieproblematiek, depressieve klachten, angst- of paniekklachten, stress en overspanning of levensfaseproblematiek.

Tijdens de eerste kennismaking bespreekt u samen met de POH-GGZ uw klachten. De POH-GGZ maakt in inschatting over de ernst, duur en complexiteit van de situatie en formuleert samen met u de hulpvraag. Als de hulpvraag helder is kijkt de POH-GGZ samen met de patiënt welke zorg passend is: begeleiding van de POH-GGz of toch intensievere of specialistische hulpverlening.

Afspraak maken

Als u psychische klachten heeft of behoefte heeft aan een gesprek, kunt u dit ook aangeven bij de praktijkverpleegkundige of praktijkassistente. Zij kan u, in overleg met uw huisarts, rechtstreeks een afspraak geven bij de POH-GGZ.

Contact

De POH-GGZ is te bereiken via het algemene nummer van uw huisarts; de praktijkassistente kan bij vragen een telefonisch consult voor u inplannen op het spreekuur. Daarnaast kan uw huisarts u doorverwijzen naar de POH-GGZ.

Kernfunctie POH-GGZ

De POH-GGZ signaleert, diagnosticeert, intervenieert en ondersteunt bij psychische problemen via stepped care. Dit is een laagdrempelige manier zorg leveren aan mensen met psychische, psychosociale en psychosomatische problematiek. Stepped care kent een korte behandelduur, is resultaatgerichte manier van werken, gericht op oplossingen in het hier en nu.