Opleidingspraktijk – Huisartsen Gezondheidsplein Haren – Haren
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

Opleidingspraktijk

Het huisartsencentrum is een opleidingspraktijk voor huisartsen, co-assistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkassistentes. Als opleidingspraktijk dragen we bij aan de ontwikkeling van de nieuwe toekomstige beroepsbeoefenaren. Het opleiden van aanstaande collega’s vinden we belangrijk voor de zorg in het algemeen. Daarnaast levert het een bijdrage aan kennisoverdracht en aan een open, kritische houding ten opzichte van ons eigen medisch handelen. Dit komt de patiëntenzorg ten goede. Alle stagiaires werken onder de supervisie en verantwoordelijkheid van een huisarts.