Klachtenregeling – Huisartsen Gezondheidsplein Haren – Haren
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

Klachtenregeling

Onze klachtenregeling biedt u de mogelijkheid om uw onvrede over de geleverde zorg kenbaar te maken. De huisartsen zullen zich samen met u inspannen om de klacht adequaat te behandelen. Het melden van incidenten en klachten binnen en/of buiten ons centrum zijn belangrijke en kunnen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de zorg.

Het klachtenformulier kunt u opvragen bij de balieassistente. Zodra u dit formulier heeft ingeleverd wordt de klacht in behandeling genomen. De coƶrdinator kwaliteit zal binnen vijf werkdagen contact met u opnemen.

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat de zorgverleners en medewerkers, samen met de praktijkmanager en de leden van de klachtencommissie verplicht zijn tot geheimhouding. Zonder uw toestemming is inzage in uw dossier niet mogelijk.

Klachtencommissie

Ons centrum is aangesloten bij de belangenorganisatie Huisartsenzorg SKGE. Bent niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de onafhankelijke en externe klachtencommissie van SKGE.

Klachtenfunctionaris Huisartsenzorg SKGE

Stichting klachten en geschillen Eerstelijnszorg

Postadres:

Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
Telefoon: 088 0229100
Website: www.skge.nl