Na een lange zomer en een prachtige nazomer gaan nu toch echt de blaadjes vallen en gaan we de herfst en winter tegemoet. Deze tijd en deze seizoenen brengen andere uitdagingen met zich mee.

We zien in deze periode van het jaar veel meer luchtweginfecties optreden, waar ook de echte griep (H.Influenza) een oorzaak van is. Gelukkig kunnen we daartegen vaccineren en dat gaan we dit jaar ook weer doen.

U komt o.a. in aanmerking voor een griepprik als u 60 jaar of ouder bent, of als u bekend bent met hart- of vaatziekten, diabetes, astma of copd, ernstige neurologische aandoeningen of een verminderde afweer. Dit jaar zullen in ons huisartsencentrum de griepprikken worden uitgedeeld op zaterdag 14 oktober. Als u in aanmerking komt voor de griepprik, krijgt u vanzelf een uitnodiging. Lees de informatie op uw uitnodiging goed! Als u verhinderd bent op 14 oktober, wilt u dan contact opnemen met de praktijk via het in de brief genoemde mailadres?

Naast de griepprik krijgen de mensen van 63-66  jaar een oproep voor de pneumokokkenvaccinatie. Deze wordt tegelijk met de griepprik uitgedeeld en in de andere arm gezet.

Helaas is de verwachting dat het aantal Corona-infecties ook weer zal toenemen. Daarom is de overheid gestart met een herhaalprik-campagne. U wordt hiervoor opgeroepen door de overheid.

Wij vaccineren dus niet zelf. Voor het prikken zult u een afspraak moeten maken bij de GGD. Ook als u graag thuis geprikt wilt worden omdat u geen enkele mogelijkheid ziet bij de GGD te komen, kunt u dat bij de GGD aangeven. Zij komen dan bij u thuis. Voor verdere informatie over de griep en griepprik, de pneumokokkenprik en de Corona-vaccinatie kunt u terecht op Thuisarts.nl.