Coronavirus – Huisartsen Gezondheidsplein Haren – Haren
Huisartsen Gezondheidsplein Haren
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

Coronavirus

Mondkapjes

De mondkapjesplicht en de 1 ½ meter regel  zijn opgeheven.

 

De praktijk wordt veelvuldig gebeld door mensen die vragen hebben over de inentingen tegen het corona virus.

Veel antwoorden zijn te vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

In dit schema staat aangegeven welke vaccins op welk moment verwacht worden en welke doelgroep hiermee gevaccineerd gaat worden. Let op, dit document wijzigt als de situatie wijzigt: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/01/13/flowchart-vaccins/flowchart-vaccins.pdf

De huisartsen weten vaak pas vlak van tevoren welke groep mensen op korte termijn een oproep moeten krijgen. Wie er daadwerkelijk aan de beurt is.
Ook is niet bekend op dit moment wanneer de huisartsen mensen thuis gaan vaccineren, en met welk vaccin. U hoeft hier de praktijk niet over te bellen.

De eerste GGD priklocatie die in Groningen is geopend, is in Martiniplaza,
De eerste GGD priklocatie die in Drenthe is geopend, is nabij het TT-circuit.

Hieronder staan enkele vragen en antwoorden voor u opgesomd:

Wanneer ben ik aan de beurt voor de corona vaccinatie?

 1. Zorgmedewerkers in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en wijkverpleging. Via GGD Januari 2021
 2. Bewoners van verpleeghuizen en andere instellingen. via instellingsarts/huisarts Januari/februari 2021
 3. Zorgmedewerkers acute zorg ziekenhuizen (IC en kliniek, ambulance en spoedeisende hulp). Via werkgever Januari 2021
 4. Groepsgewijs mobiele 75+ (kwetsbaarste/oudste personen eerst) via GGD januari/februari 2021
 5. Intramurale GGZ-cliënten en hun zorgmedewerkers. Via instellingsarts/werkgever       februari/maart 2021
 6. Mensen van 18-60 jaar met medische indicatie. Via huisarts februari 2021
 7. Thuiswonenden van 60-75 jaar. Via GGD maart 2021
 8. Thuiswonenden ouder dan 75 jaar en niet mobiele thuiswonenden van 60-75 jaar. Via huisarts maart 2021                                                                             
 9. Alle overige zorgmedewerkers Via werkgever april 2021
 10. Mensen van 18-60 jaar zonder medische indicatie. Via GGD/huisarts april/mei 2021
 11. Onder de 18 jaar  Nog niet bekend

 

Onder welke groep val ik, en wanneer ben ik aan de beurt?

De volgorde gaat op basis van urgentie. Dit wordt van hogerhand landelijk bepaald. Als huisarts hebben we daar geen invloed op.
Iedereen die op dat moment aan de beurt is, krijgt een oproep
Niemand wordt overgeslagen
De Nederlandse overheid heeft meer dan 55 miljoen vaccins besteld. Dat is meer dan voldoende om de gehele bevolking 2 prikken te geven.

Ik ben gevaccineerd, maar heb corona-symptomen, moet ik mezelf toch testen?

Ja dat moet wel. Vaccinatie beschermt tegen ziekte door corona. We weten nog niet of iemand die gevaccineerd is het virus toch kan verspreiden. Daarom nemen we het zekere voor het onzekere:
voor gevaccineerde personen gelden voorlopig dezelfde maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn

Gezondheidsverklaring

Vult u de gezondheidsverklaring zo goed mogelijk in. In deze verklaring wordt gevraagd naar klachten/ medische problemen die mogelijk een effect hebben op het verloop van de inenting. Zo moet u zich niet laten vaccineren tijdens een actieve corona-infectie. Dit kan na 4 weken wel weer. Ook wordt er gevraagd naar het gebruik van bloedverdunners (acenocoumarol/ fenprocoumon) waar de trombosedienst bij betrokken is. En of u epilepsie hebt gehad.

De gezondheidsverklaring hoeft u niet met de huisarts te bespreken, dit wordt via de GGD besproken.

Corona en reizen

Op dit moment wordt ten zeerste afgeraden om te reizen naar het buitenland.
Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis niet naar het buitenland tenzij dat echt nodig is. Boek geen vakantie tot half maart. Lees meer op Rijksoverheid.nl.
Vakantie en familiebezoek zijn geen noodzakelijke reizen. Dit geldt tot half maart. Of u daarna weer naar het buitenland kunt reizen, is nog niet bekend.
Controleer voor uw vertrek de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken websites van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de ANWB website wat voor u van toepassing is. De test moet drie (uiterlijk twee) dagen voordat u vertrekt worden afgenomen en u krijgt digitaal de uitslag en verklaring.

Ik wil getest worden op corona en/of een gezondheidsverklaring i.v.m. een reis.

Helaas kunnen wij u geen gezondheidsverklaring verstrekken. U kunt een commercieel test centrum bellen en een test afspreken tegen betaling. Als u voor werk reist, zou u de bedrijfsarts kunnen vragen naar de mogelijkheden.

Samentelling corona vaccin

https://youtu.be/zl9D_kyTzrA

Werking corona vaccin

https://youtu.be/nWC0loLNd4k

https://youtu.be/2yAGxo6ITGA

 

 

 

PERSBERICHT
30 december 2020
Doorstroom zorgketen stagneert, extra handen zijn nodig
Als gevolg van de vele besmettingen en ziekte, ook onder zorgpersoneel, neemt
de druk in de zorg verder toe in Noord Nederland. Het aantal mensen dat ziek
wordt van Covid blijft stijgen en de verwachting is dat deze stijging de komende
dagen verder doorzet. De groep mensen die vanwege Covid klachten zorg nodig
heeft van een huisarts, een ziekenhuis of een verpleeghuis stijgt daarmee ook.
De planbare ziekenhuiszorg, die zonder risico op gezondheidsschade uitgesteld
kan worden, is stilgelegd in de ziekenhuizen. Het overplaatsen van niet- Covid
patiënten vanuit de ziekenhuizen naar de verpleeg- en verzorgingshuizen
verloopt inmiddels zeer moeizaam en ook huisartsen ervaren in toenemende
mate serieuze problemen op het moment dat ze dringend een bed voor hun
patiënt nodig hebben. De doorstroom in de zorgketen stagneert op meerdere
plekken (met name in de provincie Groningen).
De overbelasting van de zorg vraagt veel van medewerkers. Maar ook van familieleden
van patiënten, die gevraagd (zullen) worden om hun naasten noodgedwongen zelf
(langer) thuis te verzorgen als niet direct een bed beschikbaar is in een verpleeg- of
verzorgingshuis. Verpleeg- en verzorgingshuizen in de provincie Groningen hebben
inmiddels de noodklok geluid, de Veiligheidsregio Groningen heeft de hulp ingeroepen
van Defensie. Militairen worden vanaf vandaag ingezet voor tijdelijke ondersteuning.
In Drenthe en Friesland lijkt de druk op dit moment nog net iets minder hoog, maar ook
daar geldt dat de situatie zorgelijk is.
Ondanks de eerder genoemde afschaling van planbare zorg, blijft de druk in de
ziekenhuizen in Noord Nederland hoog. Er wordt nog steeds alles aan gedaan om de
kritieke, niet uitstelbare zorg door te laten gaan, daar waar het knelt wordt onderling in
de regio naar oplossingen gezocht.
Extra handen voor de zorg
Zorgpartners verenigd in het Acute Zorgnetwerk Noord Nederland doen een klemmend
beroep op (ex) zorgmedewerkers om te helpen. Vooral verpleegkundigen en
verzorgenden zijn heel hard nodig. Hierbij kun je denken aan mensen die in de zorg
hebben gewerkt en met hun ervaring willen bijdragen. Maar ook zonder zorgopleiding is
je aanmelding waardevol. Je kunt dan professionals ondersteunen waardoor zij specifieke
zorgtaken kunnen uitvoeren. Mensen die hulp kunnen en willen bieden kunnen zich
melden via www.extrahandenvoordezorg.nl. Ook (para) medische studenten die hun
steentje willen bijdragen zijn meer dan welkom! Zij kunnen zich aanmelden via
www.covidvrijwilliger.nl

Tot slot:
Het blijft van het grootste belang de bekende voorzorgsmaatregelen in acht te nemen om in ieder geval hierdoor extra druk op de zorg te voorkomen.

 

Coronavirus – COVID-19: werkwijze Gezondheidsplein Haren
Om de kans op besmetting met het Corona virus voor u te beperken gelden tijdelijke maatregelen:

Waar zijn deze maatregelen op gericht?
Ze zijn gericht op het voorkomen van verdere verspreiding van het coronavirus.

Waarom?
Door zoveel mogelijk het onderlinge contact te voorkomen – vooral met mensen met covid symptomen- voorkomen we samen dat het virus zich verder verspreidt. En kunnen we de mensen helpen die het op dit moment het hardst nodig hebben.

Tot wanneer gelden de maatregelen?
De maatregelen gelden voor onbepaalde tijd

De maatregelen voor alle bezoekers aan het Gezondheidsplein Haren.
U mag niet naar binnen bij het gezondheidsplein als u:

Verkouden bent en/of hoest en/of koorts heeft. U kunt anderen aansteken/besmetten. Komt u toch met deze symptomen aan de balie, dan wordt u naar huis gestuurd. U moet bellen;
Een gezinslid heeft waarbij het coronavirus is vastgesteld, u moet bellen;
Een chronische aandoening heeft, u moet bellen;
Een kwetsbare gezondheid heeft, u moet bellen.
Heeft u geen symptomen (verkouden, hoesten, koorts)? U mag alleen naar binnen bij de huisarts als u een afspraak heeft.
U mag geen begeleider meenemen. (Uitzonderingen voor begeleiding van kinderen en minder mobiele mensen. De begeleider mag uiteraard ook géén van de genoemde symptomen vertonen (verkouden, hoesten, koorts).

De zorgverleners brengen beperkt thuisbezoeken aan kwetsbare ouderen, in overleg met de huisarts.

Kunnen de zorgverleners u niet persoonlijk ontvangen of bezoeken, dan vinden de consulten, waar mogelijk, telefonische plaats.

Wat merkt u in het Gezondheidsplein?
Er worden geen handen geschud en de arts en andere medewerkers zullen zoveel mogelijk afstand tot u bewaren.
De stoelen in de wachtkamer staan minimaal 1,5 meter uit elkaar.
Medewerkers maken meerdere malen per dag de deurknoppen schoon met alcoholspray.

Wat kunt u zelf doen?
Probeer te voorkomen dat u virussen krijgt of aan anderen geeft:
Geef geen handen bij begroeten en afscheid nemen
Was uw handen regelmatig met zeep.
Nies en hoest in uw elleboog.
Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg.

Bel uw huisarts als:
U BENT POSITIEF GETEST, DIT GEEFT U DOOR AAN DE PRAKTIJKASSISTENTE
U bent in een van de risicogebieden geweest óf bij iemand die het coronavirus heeft.
U heeft koorts (38 graden of hoger).
U hoest of ademt moeilijk.
Uw huisarts vertelt dan wat u moet doen. Ga NIET naar uw huisarts of huisartsenpost toe.

Bel met de GGD als:
U klachten heeft en een test wil aanvragen, GGD-Groningen 0800-1202
Voor vragen over het coronavirus kunt u bellen met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid 0800 1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
https://ggd.groningen.nl/wat-moet-ik-doen-als-ik-ziek-ben/

Het RIVM heeft de belangrijkste informatie voor u op een rijtje gezet:
https://www.rivm.nl/…/nieuw-coronavirus-i…/vragen-antwoorden