Alle medewerkers Huisartsen Gezondheidsplein

Ons team bestaat naast huisartsen ook uit ervaren praktijkassistenten, praktijkverpleegkundigen voor chronische ziekten en psychische problemen en een praktijkmanager. Een speciale functie in onze praktijken is de SOH (Spreekuur Ondersteuner Huisarts): een speciaal opgeleide praktijkassistente die de huisarts ondersteunt en simpele medische klachten en vragen behandelt. Daarnaast begeleiden we in onze huisartsenpraktijken ook met veel plezier zorgverleners in opleiding.

PRAKTIJKASSISTENTE

De praktijkassistente heeft een belangrijke plaats in de huisartsenpraktijk. Als u contact opneemt met de praktijk staat de praktijkassistente u als eerste te woord. Zij kan u helpen bij het maken van afspraken voor het spreekuur, visites of het telefonische spreekuur. Tijdens het (telefonische) contact vraagt zij u wat uw klachten zijn. Deze informatie heeft zij nodig om in te schatten bij welke medewerker uw hulpvraag het beste past en hoeveel tijd er nodig is voor een afspraak.

U kunt bij de praktijkassistente ook terecht met gezondheidsvragen. Praktijkassistenten zijn opgeleid om u medische adviezen te geven. Zo weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over recepten of verwijzingen. Daarnaast kunt u haar bellen voor uitslagen van urine- en bloedonderzoek en voor het aanvragen van herhaalrecepten.

Ook kan de praktijkassistente u helpen met diverse kleine medische verrichtingen, zoals:
• Oren uitspuiten
• CRP/glucose metingen
• Wratten aanstippen
• Het maken van een hartfilmpje
• Injecties
• Aansluiten en afkoppelen van een 24 uurs bloeddrukmeter
• Aansluiten en afkoppelen van een 30 minuten bloeddrukmeter
• Hechtingen verwijderen
• Bloeddruk opmeten
• Bloedafname
• Urinecontrole

Lees meer
SPREEKUURONDERSTEUNER HUISARTS (SOH)
De spreekuurondersteuner huisarts (SOH) is een speciaal opgeleide praktijkassistente. Hij of zij ondersteunt de huisarts bij ingrepen en houdt zelfstandig spreekuur. De SOH is bevoegd om volgens de juiste richtlijnen en protocollen klachten zelfstandig te behandelen. Indien nodig raadpleegt hij of zij de huisarts. Ook kan de spreekuurondersteuner in opdracht van de huisarts bij u langskomen voor een huisbezoek. De spreekuurondersteuner kan u helpen bij de volgende klachten:
 • Neusbloedingen
 • Tand door de lip
 • Keelpijn
 • Verkoudheid en luchtwegklachten
 • Urineweginfecties
 • Enkel- en teenletsel
 • Overgangsklachten
 • Advies over anticonceptie
 • Menstruatieklachten en vaginale klachten
 • SOA’s
 • Huidaandoeningen en wonden (allergie, insectenbeet, bijt-, brand-, schaaf-, scheur- en snijwond)
Lees meer
praktijkverpleegkundige somatiek
Samen met de huisarts begeleidt de praktijkverpleegkundige somatiek patiënten met een chronische aandoening. Denk aan Diabetes Mellitus type 2, Astma, COPD, of (een verhoogde kans op) hart- en vaatziekten. Daarnaast werken de huisarts en de praktijkverpleegkundige intensief samen binnen de ouderen- en dementiezorg. De praktijkverpleegkundige geeft voorlichting en begeleiding bij langdurig medicatiegebruik of chronische klachten. Ook voert ze controleonderzoeken uit. Uw gezondheid en welzijn staat hierbij centraal. De praktijkverpleegkundige bespreekt de lichamelijke en sociale gevolgen die horen bij het leven met een chronische aandoening. Tijdens de consulten biedt de praktijkverpleegkundige patiëntgerichte ondersteuning op maat. Gespreksonderwerpen zijn bijvoorbeeld het omgaan met de ziekteverschijnselen, de behandeling en leefstijlveranderingen. Ook zijn er zorgprogramma’s waaraan u kunt deelnemen, de verpleegkundig kan u hierover adviseren. Patiënten die hun rookgedrag willen bespreken of begeleiding willen bij het stoppen met roken kunnen dat aangeven bij de praktijkverpleegkundige. De verpleegkundige is speciaal opgeleid voor dit aandachtsgebied en staat geregistreerd in het kwaliteitsregister ‘Stoppen met Roken’.
Lees meer
Praktijkondersteuner Huisarts GGZ (POH-GGZ)

Heeft u te maken met psychische klachten? In onze praktijk is een Prakijktondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam met specifieke kennis hierover. Via de praktijkassistente of huisarts kunt u een afspraak maken bij de praktijkondersteuner, wanneer u last heeft van lichte psychische of sociale klachten.

De praktijkondersteuner GGZ kan u helpen bij uw vragen op het gebied van somberheid, spanningsklachten, rouw, relatieproblemen, angst, paniek, stress, overspanning of levensfaseproblematiek.

Tijdens een laagdrempelig kennismakingsgesprek bespreekt u samen met de prakijkondersteuner GGZ uw vragen. Op basis van dit gesprek maakt de ondersteuner een inschatting van de ernst van uw klachten en wat uw hulpvraag is. Ook bespreekt de ondersteuner met u welke zorg past bij uw hulpvraag. Vaak kan de praktijkondersteuner u begeleiden, maar soms is specialistische geestelijke gezondheidszorg passender.

Lees meer
IMG_4679
Marloes
Meinen
Praktijkondersteuner bij psychische klachten
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
IMG_3578MarijeT w
Marije
Tinge
Praktijkverpleegkundige
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
IMG_Karinw
Karin
de Haas
Praktijkassistente
Praktijk Stationsplein
Huisartsen Haren nieuw team--2
Tom
Harder
Huisarts
Praktijk Stationsplein
Aylien
Aylien
de Walle
Praktijkverpleegkundige
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
Als praktijkverpleegkundige vind ik het belangrijk om zorg te verlenen wat het beste aansluit aan de wensen en behoeftes van de patiënt
IMG_1887
Natasja
van Heukelingen
Praktijkmanager alle praktijken
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
Sinds 1 september 2022 werkt Natasja bij ons als praktijkmanager.
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-spreekuurondersteuner-Marijke-Woldring-Riegman
Marijke
Woldring-Riegman
Praktijkassistente & spreekuurondersteuner huisarts
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
"Ik zet mij in om vanuit een harmonieus samenwerkend en deskundig team goede zorg te verlenen; zodat de patiënt zich gezien en gehoord voelt!"
IMG_Attiena3585w
Attiena
Praktijkassistente
Praktijk Buwalda
"In goede en slechte tijden er zijn voor patiënten, dat is mijn missie."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-Margriet-Frankes
Margriet
Frankes
Praktijkassistente
Praktijk Stationsplein
"Als doktersassistente wil ik met goed luisteren en met mijn empatisch vermogen de patiënt van de juiste zorg voorzien".
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-praktijkverpleegkundige-Elise-Toonder
Elise
Toonder
Praktijkverpleegkundige
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
"Ik vind het belangrijk om aan te sluiten bij de behoefte en eigen regie van een patiënt: wat vindt iemand belangrijk in het leven? Persoonlijke aandacht, vertrouwen en samenwerking zijn hierbij van groot belang."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-Pauline-Lelyveld
Pauline
Lelyveld
Praktijkassistente
Praktijk Knol
"Ik streef ernaar om balans te vinden tussen comfort en optimale dienstverlening voor patiënten. Daarbij zet ik me in voor het soepel en efficiënt functioneren van onze praktijk als geheel."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-Margot
Margot
Praktijkassistente
Praktijk Buwalda
"Behulpzaam en betrokken, dat is hoe ik ben en wie ik graag wil zijn voor patiënten in onze praktijk."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-Kiki-Oosterman
Kiki
Praktijkassistente
Praktijk Knol
"In mijn functie werk ik doelgericht en kijk ik graag samen met de patiënt naar een passende oplossing die aansluit bij zijn of haar wensen. Ik denk daar graag over mee en help met advies of tips."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-Tetiana-Smeenge
Tetiana
Praktijkassistente
Praktijk Buwalda
"Ik sta als praktijkassistente onze patiënten graag met rust en aandacht te woord, om ze zo te helpen met advies en ondersteuning bij hun zorgvraag."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-huisarts-Margot-Vermue
Margot
Vermue
Huisarts
Praktijk Buwalda
"In mijn werk bied ik mensen graag een luisterend oor. In samenspraak met de patiënt kies ik vervolgens voor het meest passende behandelplan."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-huisarts-Pamela Buwalda
Pamela
Buwalda
Huisarts
Praktijk Buwalda
"Ik houd van mensen en het oplossen van gezondheidsvraagstukken. Ik vind het fijn om met mijn kennis en kunde tot een passend antwoord te komen. Dat doe ik altijd in samenspraak met de patiënt, die daarbij zijn eigen normen, waarden, zorgen en ideeën heeft."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-huisarts-Gineke-van-der-Ham
Gineke
van der Ham
Huisarts
Praktijk Knol
"Als huisarts sta ik voor goede, patiëntgerichte en zinvolle zorg."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-huisarts-Jantine-Knol
Jantine
Knol
Huisarts
Praktijk Knol
"Iemand neemt nooit zomaar contact op met de huisarts. Een hulpvraag medisch correct en naar tevredenheid beantwoorden, waarbij ik als huisarts de patiënt persoonlijk ken en dichtbij mag komen: dat vind ik de kern van mijn werk."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-huisarts-Siegard-Heijs
Siegard
Heijs
Huisarts
Praktijk Stationsplein
"Als huisarts ben ik betrokken, enthousiast, pragmatisch en betrouwbaar. Van patiënten krijg ik terug dat ze blij zijn dat ik hen serieus neem en een goed luisterend oor kan bieden, wat ik graag combineer met een gezonde nuchterheid."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassitente-Marije-Jongeling
Marije
Jongeling
Praktijkassistente
Praktijk Stationsplein
"Mijn behulpzaamheid, flexibiliteit, openheid en nuchterheid pas ik graag toe in mijn functie als doktersassistente. Met daaraan toegevoegd een humoristische twist."
Huisartsen-Gezondheidsplein-Haren-doktersassistente-spreekuurondersteuner-Mariska-Kip-Stadens
Mariska
Kip-Stadens
Praktijkassistente & spreekuurondersteuner huisarts
Praktijk Buwalda, Knol, Stationsplein
"Ik wil graag mijn enthousiasme voor het leveren van goede zorg delen. Aandacht, respect en een betrouwbare omgeving zijn hierin belangrijk."
Huisartsen Haren nieuw team-4216

Wij zijn een opleidingspraktijk

Al onze praktijken zijn opleidingspraktijk voor huisartsen, co-assistenten, praktijkverpleegkundigen en praktijkassistentes. Iedere stagiaire werkt onder de supervisie en verantwoordelijkheid van een huisarts.

Als opleidingspraktijk dragen we bij aan de ontwikkeling van nieuwe zorgprofessionals. Het opleiden van aanstaande collega’s vinden we belangrijk voor de toekomst van de zorg. Daarnaast draagt het in onze praktijk bij aan kennisoverdracht en een kritische houding ten opzichte van ons eigen medisch handelen. Dit komt de patiëntenzorg ten goede.

Weet u welkom

Geen vraag over gezondheid is voor ons te gek en domme vragen bestaan niet. Schroom dus niet om uw gezondheidsvraag aan ons te stellen. Mocht u toch een belemmering voelen om naar de praktijk te bellen of langs te komen, dan is het ook altijd mogelijk om uw vraag digitaal te stellen via het online patiëntenportaal.